Om tabellen

Det er tirsdag 21. september, og klokka er 13:49.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 15:24. Nivået vil da være 288 cm, 246 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 21. september
Flo 01:13 1:41 02:54 300 233
Fjære 07:41 1:41 09:22 42 -258
Flo 13:43 1:41 15:24 288 246
Fjære 19:47 1:41 21:28 62 -226

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.