Om tabellen

Det er fredag 12. august, og klokka er 14:39.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 15:16. Nivået vil da være 280 cm, 249 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 12. august


Flo 01:02 1:41 02:43 292 239
Fjære 07:33 1:41 09:14 31 -261
Flo 13:35 1:41 15:16 280 249
Fjære 19:43 1:41 21:24 45 -235

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.