Om tabellen

Det er søndag 2. oktober, og klokka er 21:55.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø i morgen klokka 01:51. Nivået vil da være 111 cm, 144 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 2. oktober
Fjære 22:59 1:41 00:40 96 -175
Flo 05:07 1:41 06:48 257 161
Fjære 11:20 1:41 13:01 97 -160
Flo 17:38 1:41 19:19 255 158
I morgen, 3. oktober


Fjære 00:10 1:41 01:51 111 -144
Flo 06:08 1:41 07:49 237 126
Fjære 12:35 1:41 14:16 116 -121
Flo 18:45 1:41 20:26 241 125

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.