Om tabellen

Det er søndag 28. februar, og klokka er 08:18.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø klokka 08:47. Nivået vil da være 47 cm, 240 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 28. februar
Flo 01:00 1:41 02:41 287 249
Fjære 07:06 1:41 08:47 47 -240
Flo 13:11 1:41 14:52 309 262
Fjære 19:37 1:41 21:18 27 -282

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.