Om tabellen

Det er mandag 17. januar, og klokka er 02:41.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø klokka 07:47. Nivået vil da være 91 cm, 158 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 17. januar


Flo 23:59 1:41 01:40 249 153
Fjære 06:06 1:41 07:47 91 -158
Flo 12:20 1:41 14:01 276 185
Fjære 18:44 1:41 20:25 86 -190

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.