Om tabellen

Det er tirsdag 18. mai, og klokka er 19:46.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø i morgen klokka 01:26. Nivået vil da være 99 cm, 106 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 18. mai
Fjære 22:47 1:41 00:28 88 -127
Flo 05:03 1:41 06:44 230 142
Fjære 11:45 1:41 13:26 86 -144
Flo 17:40 1:41 19:21 205 119
I morgen, 19. mai


Fjære 23:45 1:41 01:26 99 -106
Flo 05:58 1:41 07:39 221 122
Fjære 12:53 1:41 14:34 89 -132
Flo 18:46 1:41 20:27 199 110

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.