Om tabellen

Det er mandag 6. desember, og klokka er 00:51.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 02:51. Nivået vil da være 309 cm, 254 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
Søndag 5. desember
Flo 00:20 1:41 02:01 311 250
Fjære 06:37 1:41 08:18 46 -265
Flo 12:49 1:41 14:30 324 278
Fjære 19:09 1:41 20:50 55 -269
I dag, 6. desember
Flo 01:10 1:41 02:51 309 254
Fjære 07:23 1:41 09:04 53 -256
Flo 13:34 1:41 15:15 323 270
Fjære 19:59 1:41 21:40 56 -267

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.